Αποχαιρετιστήριο Δείπνο πρώην προέδρου ΕΔΚ

κ. Αντώνη Λιάτσου (Dapaolo 23.10.2013)